DU LỊCH HÒA BÌNH - NƠI ĐỂ TÂM HỒN LẮNG LẠI

Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Thung lũng Mai Châu

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • NHÀ HÀNG QUÁN NGON

  Mở cửa: 10:00
  Đóng cửa: 22:59
 • Đèo Thung Khe

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Green Coffee 111

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 08:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
Ngày 2
 • Thung Nai

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Hùng Bình - Place

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Thác Thăng Thiên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 3
 • Nhà máy thủy điện Hòa Bình

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • NHÀ HÀNG QUÁN NGON

  Mở cửa: 10:00
  Đóng cửa: 22:59
 • Thác Mu

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 20:00