DU LỊCH HÒA BÌNH - NƠI ĐỂ TÂM HỒN LẮNG LẠI

Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Nhà máy thủy điện Hòa Bình

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Thung Nai

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Thung lũng Mai Châu

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00