Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 22:59

Số điện thoại:

Địa chỉ: Thị trấn Đà Bắc - Đà Bắc - Hòa Bình Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hoà Bình

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke Anh

Số lượt xem: 0

Giới thiệu:

Thực đơn

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Liên hệ với chúng tôi

Thị trấn Đà Bắc - Đà Bắc - Hòa Bình Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hoà Bình

karaokeanhdbc@gmail.com

Tìm chúng tôi trên
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img