DU LỊCH HÒA BÌNH - NƠI ĐỂ TÂM HỒN LẮNG LẠI
Trung tâm y tế Thành phố Hòa Bình -

Tổ 9 phường Tân Hòa - Thành phố Hòa Bình

Đt: 0218738

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình -

Tổ 27 Phường Đồng Tiến - Thành Phố Hòa Bình

Đt: 0218368

Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn -

Tiểu khu 12 - Thị trấn Lương Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình

Đt: 2183824483

Bệnh viên đa khoa khu vực Mai Châu -

Tiểu Khu 4 TT Mai Châu- Huyện Mai Châu

Đt: 0218

Trung tâm y tế huyện Tân Lạc -

Xã Mãn Đức - Huyện Tân Lạc - Hòa Bình

Đt: 02183 834010

Trung tâm tế huyện Cao Phong -

Khu 4 - TT Cao Phong- Cao Phong - Hòa Bình

Đt: 02183844370

Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy -

Khu 8 - Thị trấn Hàng Trạm - Yên Thủy - Hòa Bình

Đt: 2183.864105

Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc -

Tiểu khu Thạch Lý - Thị trấn Đà Bắc - Đà Bắc - Hòa Bình

Đt: 0218

Trung Tâm Y Tế Huyện Kim Bôi -

Xóm Sào-Xã Hạ Bì-Kim Bôi-Hòa Bình

Đt: 2183871493

Trung Tâm Y Tế huyện Lạc Thủy -

Số 135 Khu 3 - TT chi nê, Lạc thủy, Hòa Bình

Đt: 0218