Open Time: 08:00 - Close Time: 08:00

Phone:

Address: 247 Tran Hung Dao - TP.Hoa Binh - T.Hoa BInh Xã Sủ Ngòi, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke NEW WAY

Số lượt xem: 1556

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

247 Tran Hung Dao - TP.Hoa Binh - T.Hoa BInh Xã Sủ Ngòi, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

dulichhoabinh@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img