Address: Xom Chien, xa Van Son, huyen Tan Lac, Hoa Binh Xã Lũng Vân, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hoà Bình

Phone:

Email: dlcdxomchien@gmail.com

Tham quan chế độ CAMERA

Cổng TTĐT Du Lịch

CHIEN HAMLET

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)